ตัวอย่างไฟล์ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตามประกาศ ก.ค.ศ. 28 มีนาคม 2562 แก้ไขได้

19,608

ครูหน่องออนไลน์ สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ ประกาศ ” ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ” และได้มีตัวอย่างแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนออกมาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาและจัดทำ โดยถือว่าเป็นแนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตัวล่าสุด และเป็นครั้งแรกกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ (%) โดยมีเนื้อหาของหนังสือราชการและตัวอย่างแบบประเมินฯ ดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ : แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ 2562

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Facebook Comments
Source สำนักงาน ก.ค.ศ.