Browsing Tag

TCAS

มธ. ประกาศรับนักศึกษา ตามระบบ TCAS เป็นแห่งแรก !!

มธ. ประกาศ ระบบรับนักศึกษา ตาม ระบบ TCAS เป็นแห่งแรก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ - นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวในงานแถลงข่าวระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 THAMMASAT…

ลาก่อน แอดมิชชั่น !! ทปอ.ผุด ‘ทีแคส’ รับ น.ศ.ระบบใหม่ เริ่มปี’61 กว่า 2 แสนคนใน 54 มหา’ลัย

เมื่อวันที่  1 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  แถลงข่าว…