Browsing Tag

แจกไฟล์หน้าปก sar ฟรี

แจกฟรี !! ไฟล์หน้าปก แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไฟล์ .psd แก้ไขได้ !!

ครูหน่องออนไลน์ สวัสดีครับ มาแล้วครับผม ฤดูกาลของการทำแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่คุณครูหลายๆท่านปวดหัว กับการเตรียมเอกสารและหาข้อมูลต่าง เพื่อใช้ทำแบบรายงานฯ (รวมทั้งผมด้วย T^T !!) โดยในวันนี้ ครูหน่องออนไลน์ ขอลดภาระคุณครู…