Browsing Tag

อบรมพัฒนาครู

ดูที่นี่ !! ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกหลักสูตรพัฒนาครู (คูปอง 10,000 บาท/คน/ปี)

สวัสดีครับ หลังจากที่คุณครูหลายๆท่าน ได้รู้ข่าวว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่ออบรมพัฒนาครูมาแล้วนั้น ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา…

เช็คที่นี่ !! รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู (คูปอง10,000บาท/คน/ปี)

สวัสดีครับ หลังที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการพัฒนาครู ว่าทางภาครัฐจะมีการให้ครูได้เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรมและพัฒนาตนเอง โดยที่กระทรวงศึกษาธิการจะมีงบประมานให้ครู (ประจำการ) ได้ช้อปปิ้งหลักสูตรต่างๆได้ 10,000บาท/คน/ปี หรือ คูปองพัฒนาครู…