Browsing Tag

หลักสูตรครู

หลักสูตรครู กลับไปเป็น4ปี เหมือนเดิม !!!

ที่ประชุม ส.ค.ศ.ท.เห็นตรงกัน หลักสูตรครู 5 ปีไม่ต่างจาก 4 ปี เสนอปรับหลักสูตรผลิตครูใช้ 4 ปีตามเดิม พร้อมแก้ไขกระบวนการให้เข้มข้น เริ่มตั้งแต่คัดจนถึงบ่มเพาะประสบการณ์ รวมถึงเสนอแนวทางสอบและแยกใบอนุญาตฯ "ประพันธ์ศิริ"…