Browsing Tag

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.เร่งกำหนดรายละเอียด การเลื่อนเงินเดือนครู !! หลังครม. เห็นชอบแก้กฎ ก.ค.ศ. ปรับเงินเดือนครู…

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. ว่า…

ตราครุฑมาแล้ว !! ว21/2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ !!

ก.ค.ศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ ว21/2560 ออกมาแล้วนะครับ โดยจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป รายละเอียดตามด้านล่างนะครับ ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ว16/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการ นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง…

ที่ ศธ 0206.6/ว16 เรื่อง ว16/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560…

ก.ค.ศ. ออกบทเฉพาะกาล รับวิทยฐานะใหม่ !!

บอร์ดก.ค.ศ.เตรียมลงมติรอบสุดท้าย 16มิ.ย. ชี้ครูไม่ต้องกลัวเสียสิทธิ์ "ชัยพฤกษ์" เผยบอร์ด ก.ค.ศ.ออกบทเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่านใช้เกณฑ์วิทยะฐานะใหม่ แบ่งคุณสมบัติผู้ยื่น 3 กลุ่ม ย้ำไม่ต้องกังวลเรื่องเสียสิทธิ์…

‘หมอธี’ ยัน ไม่ยุบเขตพื้นที่ฯ แน่นอน !!!

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้…

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน…

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ…

ครูกรอกด่วน!!! หากไม่อยากเสียสิทธิ์ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่…

ครู กรอกด่วน!!! หากไม่อยากเสียสิทธิ์ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน) ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน)…