Browsing Tag

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เผยวิจัย!!! แจงร.ร.ที่อยู่รอด

เผยวิจัย แจงร.ร.ที่อยู่รอด ปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ ต้องขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่ใช่การปฏิรูปแบบครึ่งๆกลางๆ จากการที่ได้ทำวิจัย เรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน…

‘หมอธี’ ยัน ไม่ยุบเขตพื้นที่ฯ แน่นอน !!!

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้…