Browsing Tag

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.แจ้งปฏิทิน การซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒…

ดูที่นี่ !! ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกหลักสูตรพัฒนาครู (คูปอง 10,000 บาท/คน/ปี)

สวัสดีครับ หลังจากที่คุณครูหลายๆท่าน ได้รู้ข่าวว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่ออบรมพัฒนาครูมาแล้วนั้น ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา…