Browsing Tag

สมศ.

“สมพงษ์” จี้ยุบสมศ. ดีกว่า อยู่ศธ.-ถอยหลังเข้าคลอง !!

นักวิชาการ จุฬาฯ จี้ทบทวนสมศ.อยู่ในศธ. ผลเสียเพียบ ย้ำถ้ายังเดินหน้ายุบ สมศ.ดีกว่าเพราะถอยหลังเข้าคลอง  ชี้รัฐบาลดึงสมศ.มา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเมินออกมาดี ขณะที่”สุชัชวีร์”ย้ำสมศ.สร้างภาระมหา’ลัย ต้องปรับการประเมินใหม่ วันนี้( 26…

“ณมน” นั่งผอ.หญิงคนแรก ของสมศ.

ประธานบอร์ดสมศ. เผย “รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ” ผอ.หญิงคนแรกของสมศ. เชื่อมีความรู้ความสามารถ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ บริหารงานแก้ปัญหาสมศ.ได้ ศ.พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร…

สมศ.ลดภาระประเมินครู ไม่เน้นเอกสาร !!

ผอ.สมศ.เดินสายพบ รองนายก-ศธ.ทุกภาคส่วนหารือการทำงานสมศ.เน้นเรียบง่าย ลดภาระครู มีมาตรฐานสากล รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ.ปี 2560-2563 กล่าวว่า…