Browsing Tag

ระเบียบวินัย

“ระเบียบวินัย” เริ่มที่ไหน เมื่อครูเชิญทหารฝึกเด็ก

เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังปรากฏภาพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ฝ่ายประถม จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.3-ป.4 จำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้นำทหาร พัน.ร.มทบ.11…