Browsing Tag

ปิดเรียน

“เสมา 1” สั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID-19

(17 มีนาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป…