Browsing Tag

ปัญหา Logbook

ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ ขอเรียกร้อง รมว.ศธ. ยกเลิก Logbook เพราะสวนทางกับ การพัฒนานักเรียน !!

จากการที่ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ นายไกรทอง กล้าแข็ง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ไกรทอง กล้าแข็ง โดยมีการระบุข้อความไว้ว่า เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอให้ยกเลิก Logbook เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561…