Browsing Tag

คู่มือ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ใหม่ (วPA) ทั้ง 4 สายงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คู่มือ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ใหม่ (วPA) ทั้ง 4 สายงาน ที่นี่ !!

วันนี้ 3 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ได้ประกาศ คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 4 สายงาน ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด…