Browsing Tag

คูปองอบรม

จัดให้ตามคำขอ !! รวมเอกสาร การขออนุญาตไปอบรม แก้ไขได้ !!…

สวัสดีครับ การอบรมคูปองครู 10,000 บาท กำลังใกล้เข้ามา ครูหลายๆท่าน ก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปอบรม และมีหลายๆท่าน ที่กำลังตามหาเอกสารต่างๆ เพื่อนำไปขออนุญาตผู้บริหารและขอเบิกเงินต่อเขตฯ วันนี้ครูหน่องออนไลน์ จัดให้ตามคำขอครับ !!…

ดูที่นี่ !! ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกหลักสูตรพัฒนาครู (คูปอง 10,000 บาท/คน/ปี)

สวัสดีครับ หลังจากที่คุณครูหลายๆท่าน ได้รู้ข่าวว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่ออบรมพัฒนาครูมาแล้วนั้น ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่องระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา…