Browsing Tag

ครูพละ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู เงินเดือน 18,330 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 เมษายน 2562 (จันทร์-ศุกร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู…