Browsing Tag

การย้าย 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

เว็บไซต์สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้ออกประกาศหนังสือราชการ ที่ ศธ 04009/ว 7373 - ว 7374 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 สำหรับคุณครูท่านใด…