Monthly Archives

February 2019

สพฐ. จี้โรงเรียนทั่วประเทศ สอนวิทยาการคำนวณ ให้ครบทุกระดับชั้น

เลขาธิการ กพฐ. จี้ โรงเรียนทั่วประเทศสอนวิชาวิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้น หวังยกระดับการเรียนการสอน และการสอบ PISA ชี้ วิชาดังกล่าวช่วยเด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ วันนี้ (12 ก.พ.)  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร…

สพฐ.แจ้งปฏิทิน การซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒…