สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

6,262

สรุปสาระสำคัญพร้อมไฟล์นำเสนอ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล

กรณีที่1 เรียนที่บ้าน ผ่าน

– ทีวีระบบดิจิทัล
– ทีวี DLTV
– เว็บไซต์ บนเว็บ DLTV และ DLIT
– แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เวลา 08.30-11.00 น.

รูปแบบการเรียนโดย

– 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
– 10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน

ทบทวนบทเรียน

– เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)

รูปแบบการเรียนโดย

– 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
– 10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง และนักเรียนโดยตรง

ทบทวนบทเรียน

– ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)

รูปแบบการเรียนโดย

– 50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
– 10 นาที ครูสื่อสารผ่านนักเรียนโดยตรง

ทบทวนบทเรียน

– ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

(4) มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 08.30-14.30

รูปแบบการเรียนโดย

30 นาที เรียนทางไกลผ่าน #สื่อสพฐ
20 นาที เติมเต็มโดยครูประจำวิชาหรือสื่อเสริมฯ

ทบทวนบทเรียน

– ครูทบทวนบทเรียนด้วยการสื่อสารสองทางหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

กรณีที่ 2 สำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนในชุมชนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน

1) เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดสถานที่เรียน

2) นักเรียนมาโรงเรียน แบ่งกลุ่ม สลับมาเรียน

3) ครูลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียนหรือชุมชน

4) โรงเรียนและชุมชนดำเนินการตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัด

ตัวอย่างตารางกิจกรรมประจำวัน

โดย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ.

รวมไฟล์ประชุมภาคเช้า : https://drive.google.com/open…

ขอบคุณข้อมูล : สรุปโดยทีมงาน เพจ TheTeacher

Facebook Comments
Source เพจ The Teacher