ศธ. มีคำสั่ง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 !!

2,130

กระทรวงศึกาธิการ ได้มีคำสั่ง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีรายะเอียดและไฟล์ให้ดาวน์โหลด ดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ ที่นี่ 

Facebook Comments
Source สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา