ตราครุฑมาแล้ว !! ว21/2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ !!

3,853

ก.ค.ศ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิทยฐานะแบบใหม่ ว21/2560 ออกมาแล้วนะครับ โดยจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป รายละเอียดตามด้านล่างนะครับ

 

ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 ทั้งหมดได้ : ที่นี่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ว20/2560 ทั้งหมดได้ : ที่นี่

 

 

Facebook Comments
Source สำนักงาน ก.ค.ศ.