คําอธิบายรายวิชา วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-6) โดย สสวท.

2,355

ครูหน่องออนไลน์ สวัสดีครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สสวท. ได้เผยแพร่ คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือ (วิชาวิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น

วันที่ 4 เมษายน 2562 เว็บไซต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สสวท. ก็ได้จัดทำและเผยแพร่ คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือ (วิชาวิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ม.1-ม.6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คุณครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ คำอธิบายรายวิชา นี้ได้ตามลิ้งด้านล่าง โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ

ดาวน์โหลด : ไฟล์คำอธิบายรายวิชา วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1-6

ขอบคุณที่มา : สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

Facebook Comments
Source สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สสวท.