ขอเชิญคุณครู ลงทะเบียนอบรมและทดสอบ การเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สอบผ่านรับเกียรติบัตร ฟรี !!

1,590

สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม และทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ช่องทางการลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยจะเปิดลงทะเบียนในเว็บไซต์ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป และต้องเข้าไปทำแบบทดสอบภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากจบการอบรมในเว็บไซต์เดียวกัน

ตารางการอบรม 7 พฤษภาคม 2563

การทดสอบ

– หากไม่ลงทะเบียนเข้าอบรมจะไม่ประกาศผลสอบ

– เข้าสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

– หากสอบหลายครั้งจะนับคะแนนที่น้อยที่สุด

หมายเหตุ :

* เวลาในการเปิดให้ทำแบบทดสอบคือ 2 ชั่วโมง หลังจบการอบรม : (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น.)

** ผู้เข้าอบรมต้องใช้บัญชีอีเมลเดียวกัน ในการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมและทำแบบทดสอบ เนื่องจากคณะกรรมการจะเปรียบเทียบผลการสอบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเข้าอบรม

Facebook Comments
Source http://www.dlthailand.com/