การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

165

เว็บไซต์สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้ออกประกาศหนังสือราชการ ที่ ศธ 04009/ว 7373 – ว 7374 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 สำหรับคุณครูท่านใด ที่กำลังจะเขียนย้าย สามารถดูรายละเอียดและเตรียมตัวตามกำหนดการได้เลยนะครับ โ๙คดีทุกท่านครับ เอกสารทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ปฏิทินการย้าย

รายละเอียดตัวชี้วัด

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : คลิกที่นี่

Facebook Comments
Source สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)