Browsing Tag

โรงเรียนประชารัฐ

12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)…

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าทีมภาครัฐ…