Browsing Tag

แบบสอบถาม

ครูกรอกด่วน!!! หากไม่อยากเสียสิทธิ์ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่…

ครู กรอกด่วน!!! หากไม่อยากเสียสิทธิ์ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน) ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ (สายงานการสอน)…