Browsing Tag

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวอย่างไฟล์ แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตามประกาศ ก.ค.ศ. 28 มีนาคม 2562 แก้ไขได้

ครูหน่องออนไลน์ สวัสดีครับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ ประกาศ " ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "…

ก.ค.ศ. ประกาศกฎ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป คุณครูทุกท่าน…