Browsing Tag

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 2 (7 พ.ค.…

สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 2 (7 พ.ค. 63) ส่วนที่ 1 ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวโดยสรุป โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ…

สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

สรุปสาระสำคัญพร้อมไฟล์นำเสนอ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล กรณีที่1 เรียนที่บ้าน ผ่าน - ทีวีระบบดิจิทัล - ทีวี DLTV -…

สพฐ.ปลื้ม นโยบายจ้างครูธุรการ ส่งผลให้คะแนน O-NET สูงขึ้น

เลขาธิการ กพฐ. เปิดผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น ยืน 1 นโยบายลดภาระงานครูเพิ่มครูธุรการ จ่อ ให้เงินท็อปอัพพิเศษเฉพาะกลุ่มโรงเรียนเพื่อเติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม วันนี้ (2 เม.ย.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร…

ด่วน !! ศธ. แต่งตั้งผู้บริหาร ระดับสูง 3 ราย !!

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง…