Browsing Tag

หลักสูตร

คุรุสภา รับรองหลักสูตรครู ม.กรุงเทพธนบุรี แล้ว !!!

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี เผยคุรุสภารับรองหลักสูตรครูแล้ว รอ สกอ.รับทราบหลักสูตร นักศึกษาสบายใจได้ จบได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแน่ ส่วนหลักสูตรรับนักศึกษาเกิน เยียวยาเด็กแล้ว วันนี้( 24พ.ค.) ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล…