Browsing Tag

วัฒนธรรมการประเมิน

ว่าด้วยเรื่อง “วัฒนธรรมการประเมิน”

สวัสดีครับ วันนี้ครูหน่องออนไลน์ มีบทความดีๆ จากเฟสบุ๊คส่วนตัวของท่าน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สังกัด สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เขียนสะท้อนเรื่องของการประเมินระบบต่างๆ ของโรงเรียนในประเทศไทย…