Browsing Tag

ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ

ร่าง พ.ร.ก. การศึกษาแห่งชาติฯ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว !!

วันนี้(30 เม.ย.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า  ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.ก.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ว่า ขณะนี้…