Browsing Tag

ยืนยันข้อมูล ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

รีบเช็คด่วน !! ยืนยันข้อมูล ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล หมดเขต 30 มิ.ย.60 นี้ !!

กรมบัญชีกลาง แจ้งส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ภายใน 30 มิถุนายน 2560 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง…