Browsing Tag

พ่อพิมพ์

คุรุสภา เตือนแม่พิมพ์ ตรวจวันหมดอายุใบอนุญาตฯ ชี้ต่อตั๋วช้าต้องจ่ายค่าปรับรายเดือน !!!

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุตั้งแต่วันที่ 17…