Browsing Tag

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วน !! ศธ. แต่งตั้งผู้บริหาร ระดับสูง 3 ราย !!

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง…

ศธ.ประกาศ รับสมัครเกลี่ยอัตรากำลัง ศธภ.-ศธจ. รอบ2 วันที่ 5-11 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดศธ. เรื่อง…

มอบ ศธจ. จัดสรร การรับเด็กอนุบาล

ปลัดศธ.มอบศธจ. แกนหลักประสานงานกำหนดขอบเขต จัดสรรการรับเด็กก่อนวัยเรียน ย้ำพยายามรักษาสัดส่วนการรับเดิมเอาไว้ สพฐ.พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 …