Browsing Tag

ประเมิน

สมศ.ลดภาระประเมินครู ไม่เน้นเอกสาร !!

ผอ.สมศ.เดินสายพบ รองนายก-ศธ.ทุกภาคส่วนหารือการทำงานสมศ.เน้นเรียบง่าย ลดภาระครู มีมาตรฐานสากล รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ.ปี 2560-2563 กล่าวว่า…