Browsing Tag

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑…

มอบ ศธจ. จัดสรร การรับเด็กอนุบาล

ปลัดศธ.มอบศธจ. แกนหลักประสานงานกำหนดขอบเขต จัดสรรการรับเด็กก่อนวัยเรียน ย้ำพยายามรักษาสัดส่วนการรับเดิมเอาไว้ สพฐ.พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 …