โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู เงินเดือน 18,330 บาท

611

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 11 เมษายน 2562 (จันทร์-ศุกร์)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู 5 ตำแหน่ง (มีใบประกอบวิชาชีพครู) หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 17,290 บาท หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 18,330 บาท ธุรการ 1 ตำแหน่ง และพนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน

ขอบคุณที่มา : กองบริหารงานบุคล มรภ.อุดรธานี

Facebook Comments
Source กองบริหารงานบุคล มรภ.อุดรธานี