แจกฟรี !! แบบฝึกทักษะการเขียน-อ่าน ป.1 พัฒนาจากหนังสือเรียน มานะ มานี โดย ครูรักเกียรติ โคกสีนอก

7,325

การอ่าน-เขียน ของนักเรียน และเด็กๆเยาวชนนั้น ถือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ที่จะต่อยอดไปสู่พัฒนาการที่ดีของนักเรียนและลูกหลานได้ ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนั้น ก็ได้มีครู-อาจารย์ ที่ได้จัดทำสื่อดีๆ ที่จะช่วยเสริมพัฒนาการ การอ่าน-เขียน ของนักเรียน ออกมาอย่างมากมาย

วันนี้ก็เช่นกันครับ ครูหน่องออนไลน์ ก็มีไฟล์ แบบฝึกทักษาะ การอ่าน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่คุณครู รักเกียรติ โคกสีนอก ครูโรงเรียนเวียงผาวิทยา ได้เป็นผู้จัดทำขึ้นมา โดยอ้างอิง พัฒนามาจากแบบเรียน “มานะ มานี” ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 176 หน้า เลยทีเดียวครับ (เยอะมากๆ) ซึ่งคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน สามารถนำไปปริ้นออกมาให้นักเรียนและลูกหลานของเราได้ฝึกกันได้เลยครับ ครูหน่องออนไลน์ ต้องกราบขอบพระคุณสื่อการสอน แบบฝึกหัดดีๆ ด้วยครับผม ^_^ !! โดยรายละเอียดแบบฝึกเล็กๆน้อยๆ ดังรูปด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด : แบบฝึกทักษาะ การอ่าน-เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ขอบคุณที่มา : รักเกียรติ โคกสีนอก

Facebook Comments
Source รักเกียรติ โคกสีนอก